Не бях го правила от много време защото мъжът ми бе в командировка. Бях загоряла и силно възбудена. Направих свирка на съседа, а после той ме изчука здраво.